हौशी किंचाळत भावनोत्कटता कुत्री मागे पासून हार्ड आणि खोल