तिचे तोंड त्याचे टोचणे चोखते आणि त्याला स्पंकने भरण्यासाठी उत्तेजित करते