माझी मोठी पुच्ची मुठीत घालून पहा आणि मला किती ओले वाटते ते मला खरोखर चालू करते