पत्नीला तिच्या कडक पुच्चीत छिद्र करून आत प्रवेश करणे