स्लट वर वाकलेला आहे & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप; एका काळ्या बैलाने खराब केले